Projekty

podstrona mająca formę aktualności opisująca wspólne
>
> działania podejmowane na rzecz Forum ROT. Wstawianie treści
>
> odbywać się będzie analogiczne jak do Strony Głównej – przez
>
> redaktorów.