Galeria

podstrona zawierająca skategoryzowane galerie. Przy
>
> pomocy Panelu Administracyjnego możliwym będzie dodanie galerii,
>
> nazwanie jej i podpięcie do kategorii. Obowiązywać będzie
>
> 1-poziomowa kategoryzacja.