Członkowie

strona zawierająca informacje na temat wszystkich
>
> Regionalnych Ośrodków Turystycznych, w postaci przedstawionych
>
> logo i ich nazw. Po kliknięciu w dany Ośrodek nastąpi przejście do
>
> podstrony opisującej daną jednostkę. Zarówno podstrona Członkowie,
>
> jak i podstrony poszczególnych Ośrodków – możliwe będą do edycji
>
> przez redaktorów.

Dodaj komentarz